Met de betrouwbare zelfkennis die is opgedaan in de eerste fase (zie https://studiekoers.nl/zelfkennis-is-het-startpunt-in-een-studiekeuzeproces/), komt er een (maximaal) top-5 van interessante studies die passen bij iemands persoonlijkheid. De tweede fase in het studiekeuzeproces is die van het verzamelen van informatie en ervaringen over deze studie-top-5 zodat je kunt gaan beleven en beoordelen. Maar, hoe doe je dat dan precies?

Er zijn diverse manieren om informatie over studies te verkrijgen. Mijn advies is om zoveel mogelijk manieren in te zetten zodat je interessante studies van diverse kanten kunt bekijken. Start nu met het verzamelen van informatie:

Internet en keuzegids

De makkelijkste manier om algemene informatie en ervaringen te verzamelen over deze studies is het internet. Google er maar eens op los. In een avond ben je waarschijnlijk al een stuk wijzer geworden. Ook de Keuzegids kan een handig hulpmiddel zijn. Er zijn diverse Keuzegidsen in omloop en je kunt ze gewoon lenen bij de bieb. Hierin vind je de beoordelingen van studenten en experts terug over alle opleidingen in Nederland. Beoordelingen over inhoud, kwaliteit, toegankelijkheid, voertaal, baankansen en kosten. Er is een keuzegids voor MBO, voor HBO, voor Universiteiten en een voor Masters.

Open dagen

Ook zijn open dagen een belangrijke informatiebron. Een open dag is een algemene kennismaking met een (hoge-)school of universiteit. Er is vaak een informatiemarkt en docenten en/of studenten geven korte lezingen. Opleidingen willen zich zo goed mogelijk presenteren, dus is het belangrijk om daar kritisch op te blijven.

Ondanks dat ik mijn eerste blog sceptisch was over open dagen, is dit toch een belangrijke informatiebron. Het grote verschil is echter dat er nu, na de eerste fase in het studiekeuzeproces doorlopen te hebben, op zo’n open dag heel gericht naar bepaalde studies wordt gekeken. Je komt dus niet terecht in het bekende “bos waarin je bomen niet meer ziet”. Let erop dat een studie met dezelfde naam bij verschillende onderwijsinstituten of in verschillende steden een andere studie-inhoud of studieopbouw kunnen hebben. Het is dus het zeker de moeite waard om voor 1 bepaalde studie meerdere onderwijsinstituten te bezoeken!

Meeloopdagen

Een meeloop dag gaat altijd over een specifieke opleiding. Er wordt dan een realistischer beeld gegeven van en er wordt dieper ingegaan op de betreffende opleiding. Er zijn groepsmeeloopdagen en/of individuele meeloopdagen.
Tijdens een groepsmeeloopdag volg je colleges van een opleiding in een groep, waarbij de colleges vaak zijn aangepast aan het niveau van de scholieren. Bij een individuele meeloop dag loop je als aankomende student echt een dag mee met een student van de opleiding. Je volgt dan niet alleen de leuke vakken, maar krijgt zo wel een realistischer beeld. Je maakt de opleiding mee zoals die echt is.

Een meeloop dag is alleen voor aankomende studenten en niet voor hun ouders. Ze zijn altijd op schooldagen maar je krijgt hier altijd vrij voor als je het goed en bijtijds aangeeft op school. Ik adviseer altijd om zoveel mogelijk meeloopdagen te volgen. Zowel bij open dagen als bij meeloopdagen kun je ook sfeer proeven; een belangrijke graadmeter. Pas je wel bij deze school, docenten en studenten?

Proefstuderen

Proefstuderen kan erg lijken op een groepsmeeloopdag. Je volgt dan een of meer colleges. Proefstuderen kan een onderdeel zijn van de studiekeuzecheck; je sluit dan een college soms af met een toets. Bij proefstuderen met een afsluitende toets kan je goed ervaren of je wel of niet past op deze opleiding.

Gesprek met beroepsbeoefenaar

Wie weet er meer te vertellen over een toekomstig beroep dan iemand die het beroep nu uitoefent? Soms wil je kiezen voor een studie die heel specifiek opleidt tot een bepaald beroep. Dan wil je graag zéker weten dat je de juiste studiekeuze maakt. Een gesprek met een beroepsbeoefenaar kan dan erg verhelderend zijn. Nog beter is het om een dagje mee te lopen met een beroepsbeoefenaar. Helaas is deze mogelijkheid vaak beperkt, maar je kunt het altijd proberen.

Een ontmoeting of gesprek met een student

Worden er op het betreffende opleidingsinstituut alleen groepsmeeloopdagen georganiseerd, dan kun je ook nog zelf contact proberen te leggen met een student van de opleiding. Mogelijk kan het opleidingsinstituut je koppelen aan een student of probeer iemand te zoeken via social media. De ervaring leert dat studenten graag over hun opleiding vertellen, zowel de leuke als de minder leuk kanten.

Aanmelden voor 15 januari?

Soms denk je dat je nog alle tijd van de wereld hebt om te kiezen. Maar… er zijn opleidingen waarbij vóór 15 januari aangemeld moet worden, de zogenaamde numerus fixus opleidingen. Op de website van het opleidingsinstituut staat bij elke opleiding precies voor welke datum je moet inschrijven. Houd dus rekening met een mogelijk vervroegde inschrijfdatum in de planning van je studiekeuzeproces.

Tot slot…

…. nog de tip om voor een opleiding ook te kijken naar andere steden of onderwijsinstituten. Een opleiding met dezelfde naam en uiteindelijk hetzelfde diploma kan in stad A toch anders zijn samengesteld dan in stad B. Zo kan er bijvoorbeeld verschil zitten in welk leerjaar je een specialisatie moet kiezen, wanneer je stage gaat lopen en wanneer je je minor kunt doen.

Daarnaast verschillen de opleidingsinstituten ook in het aantal studenten. Vind je het prima om op een grote school te zitten tussen een massa studenten en met veel verschillende opleidingen? Of voel je je juist prettig bij een kleiner onderwijsinstituut met een beperkt studieaanbod en daardoor ook minder massaal is?

Lastig om al die informatie te verzamelen en te beoordelen? Ik help je er graag bij! Samen evalueren we dan alle studiekennis en kom je vanzelf tot de laatste stap in het studiekeuzeproces; de weloverwogen studiekeuze!

Zomeractie bij StudieKoers; 10% korting

Vanaf september starten weer de open dagen. Wil je voor die tijd al de eerste stap in het studiekeuzeproces (die van betrouwbare zelfkennis, zie vorige blog) hebben doorlopen, maak dan gebruik van de zomeractie bij StudieKoers.
Start voor 1 september een studiekeuzetraject en ontvang 10% korting op de pakketprijs. Kijk voor meer informatie over de verschillende pakketten op www.studiekoers.nl/tarieven/